به گزارش مشرق، محمدرضا کسرایی اظهار داشت: نسخه انگلیسی آیین نامه نقل انتقالات بازیکنان فوتبال ایران، جهت بررسی به فیفا ارسال شد.

وی در ادامه گفت: فیفا پس از بررسی و بازبینی بندهای آیین نامه نقل و انتقالات، پیشنهادات احتمالی خود را برای ما ارسال خواهد کرد.