به گزارش مشرق،علی کفاشیان عصر امرزو در جمع خبرنگاران در خصوص ایمیل قرارداد کی روش بیان کرد: امروز آخرین تغییرات را انجام دادیم و ایملی را برای ایشان ارسال کردیم که متن قرارداد نهایی است. البته باید بگویم که متن قرارداد و شرایط همان است که تفاهم کردیم ولی در برخی زمینه ها که حقوقی است تغییراتی را داشته ایم.

وی در بخش دیگری از حرف هایش گفت: این قرارداد اعتمادسازی برای دو طرف است. ما قرارداد قبلی را خیلی تعدیل کردیم و در واقع خواسته های وی را خیلی تعدیل کردیم تا اگر کاری بخواهد انجام دهد دیگر آن خواسته های قبلی را نگنجاندیم. ما فکر می کنیم که ایشان کار خود را انجام داده است و این قرارداد به نفع کی روش است.