به گزارش مشرق، تعداد ۹۲۹۶ عکاس، گزارشگر تلویزیونی و خبرنگار تا پایان مهلت ثبت نام اینترنتی برای حضور در بازی های آسیایی اینچئون ثبت نام کردند. ۶۱۹۶ نفر نمایندگان رسانه های تصویری مختلف هستند و ۱۷۹۰ خبرنگار از ۵۶۵ خبرگزاری روزنامه ی ۳۲ کشور مختلف آسیایی آماده سفر به اینچئون شده اند.

کره جنوبی، ژاپن، چین و تایلند به ترتیب بیشترین تعداد نماینده رسانه را در بازی های آسیایی دارند. خبرگزاری شینهوا چین با ۳۸۷ نفر و کیودو ژاپن با ۳۸۳ نفر بیشترین نماینده اعزامی را به بازی ها خواهند داشت.