به گزارش مشرق، بعد از اینکه برونو رزنده، پاسور اول تیم ملی برزیل در مرحله نخست مسابقات قهرمانی جهان از ناحیه دست دچار مصدومیت شد، یاران او باید به مصاف تیم ملی کره جنوبی می رفتند. پزشک تیم ملی کره با دیدن دست مصدوم برونو به او پیشنهاد داد تا برای بهبود سریع تر دستش از طب سوزنی کره ای استفاده کند. این پیشنهاد مورد موافقت پاسور تیم ملی برزیل قرار گرفت و این روش درمان روی او جواب داد.

برونو فرزند برناردو رزنده، سرمربی تیم ملی والیبال برزیل پس از بهبودی دستش گفت: طب سوزنی در کره جنوبی رواج زیادی دارد و این روش درمان از سوی پزشک تیم ملی کره نیز به من پیشنهاد شد. من از سخاوتمندی و لطف کره ای ها بسیار سپاسگزارم. این حرکت آنها، چهره واقعی ورزش را نشان داد و ثابت کرد که رقابت تیم ها فقط در زمین مسابقه است.

زمانی که پارک کی وون، هدایت تیم ملی ایران را به عهده داشت نیز پزشک تیم ملی کره برای درمان مصدومیت های کهنه بازیکنانی مثل محمد ترکاشوند به ایران آمد و آنها را با طب سوزنی آماده مسابقات کرد.