به گزارش مشرق، پس از اینکه کشتی گیران سابق پرسپولیس توانستند با مسدود کردن حساب های این باشگاه به طلب خود برسند والیبالیست های پیشین پرسپولیس هم می خواهند با همین روش مطالبات خود را دریافت کنند.

به همین منظور وکیل والیبالیست های پرسپولیس امروز دادخواستی مبنی بر وصول مطالبات و خسارت های احتمالی درمورد تأخیر پرداخت این مبلغ که حدود یک میلیارد تومان می شود را تقدیم دادگاه کرد و همچنین درخواست مسدود شدن حساب این باشگاه را هم ارائه داد.

در حال حاضر مبلغی در حساب باشگاه پرسپولیس موجود است اما چون این پول جزو حقوق کارکنان این باشگاه است، مسدود شدن حساب ها زمانی صورت می گیرد که اسپانسر به باشگاه پول تزریق کند.