مهرداد پولادی که از انتشار این اخبار ناراحت است و می گوید: «متاسفم که هر روز برای من یک شایعه درست می کنند و حتی در این شایعات از رقم قراردادم هم می نویسند. اگر با هر تیمی قراردادی امضا کنم خودم رسما اعلام می کنم. نیازی نیست که کسی گمانه زنی کند و از احتمالات حرف بزند!»

پولادی در ادامه می گوید: «من قطر نیستم و نمی دانم این اخبار چطور منتشر می شود. وقتی دبی هستم چطور می توانم با الشحانیه که یک تیم قطری است قرارداد ببندم. این را هم بگویم تا همه بدانند، قراردادی با الشحانیه نبسته ام و فعلا همه چیز مثل قبل است و هیچ خبر تازه ای نشد.»
۴۱۴۱