به گزارش مشرق،پیش از این ذهنیت ها بر این بود که محمد مایلی کهن آماده رفتن به زندان است و به رای صادره از سوی دادگاه اعتراض نخواهد زد اما او و دوست دیرینه اش یعنی نادر فریاد شیران به دنبال سیر قانونی پرونده هستند و با اعتراض به رای اولیه خواستار بررسی دوباره پرونده شکایت علی دایی شده اند.

حکم صادره برای محمد مایلی کهن به این صورت است که تبدیل به جریمه نقدی نخواهد شد و در صورت تایید رای از سوی دادگاه تجدید نظر مجبور خواهد شد برای مدت کوتاهی در زندان زندگی سپری کند.

علی دایی، شاکی پرونده در محفل خصوصی اعلام کرده که اینبار کوتاه نخواهد آمد و حتی اگر محمد مایلی کهن مجبور به رفتن به زندان شود رضایت نخواهد داد.