به گزارش مشرق،هوشنگ نصیرزاده درباره وضعیت مهرداد پولادی و حضورش در باشگاه قطری گفت: باشگاه پرسپولیس در قبال مهرداد پولادی مرتکب دو اشتباه شد اول اینکه چرا از پولادی به فدراسیون فوتبال شکایت نکرد مگر پولادی بازیکن آنها نبوده است و دومین اشتباه این بود که کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس هیچ رایی علیه مهرداد پولادی صادر نکرد. این دو حرکت باشگاه پرسپولیس در قبال پولادی غیرحرفه ای بود.

وی ادامه داد: تنها برگ برنده باشگاه پرسپولیس مقابل پولادی تغییر مدیران عامل باشگاه است و اینکه آنها می توانند بگویند باتوجه به تغییر مدیرعامل در جریان متمم قرارداد نبودند و پولادی متمم قرارداد را به آنها نداده است.

رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال در مورد اینکه متمم قرارداد در فدراسیون سازمان لیگ به ثبت نرسیده است، گفت: طبق قوانین فیفا اگر بازیکن و باشگاه روی پاکت سیمان هم قراردادی با هم امضا کنند آن قرارداد از نظر فیفا معتبر است. یعنی اگر بازیکن و باشگاه روی قرارادی که یک طرف کاغذش استفاده شده باشد هم قرارداد داشته باشند، قابل استناد است. با این حال به عقیده من شانس پولادی و پرسپولیس در این ماجرا برای برنده شدن ۵۰-۵۰ است و بسته به نوع دفاع طرفین دارد.

وی تصریح کرد: باشگاه پرسپولیس برای پولادی ITC صادر نخواهد کرد و به این ترتیب فیفا ظرف ۳۰ روز یک ITC موقت صادر می کند تا طرفین ماجرا را از طریق فیفا پیگیری کنند.