به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در نظر سنجی خبرآنلاین از کاربران سوال شده بود که آیا رقم درخواستی ۲.۵ میلیون دلار برای هر سال توسط کروش و دستیارانش برای قرارداد جدید را منصفانه می دانید که بیشتر کاربران نظر داده اند؛ منصفانه نیست.
در انی نظر سنجی که ۲۳۶۷۳ نفر شرکت کرده اند ۶۰.۹ درصد از این تعداد به غیرمنصفانه بودن این رقم میلیون دلاری رای داده اند. این در حالی است که ۳۹.۱ درصد از کاربران هم بر این عقیده هستند که درخواست رقم فوق برای مربی در سطح کروش رقم معقول و منصفانه ای است.
۲۵۱ ۴۱