سعید اکبری:کارلوس کروش سرمربی تیم ملی به لیسبون رفت، ساعت ۵ صبح دیروز. او به گفته خودش به دبی رفته بود و انتظار کشید تا قرارداد نهایی را برایش ارسال کنند ولی وقتی متوجه شد خبری نیست، امارات را ترک کرد و به لیسبون رفت. کروش پیش از ترک این کشور، گفت که «در پرتغال هم منتظر می مانم.» اصرار کروش به ماندن در ایران، دو دلیل دارد؛ اول اینکه او به خاطر ایران تمام پیشنهادهایش را رد کرد و دوم اینکه به کار در ایران علاقه مند است. او دوست دارد کنار تیم ملی بماند چون ایران را پراستعداد می بیند. از سوی دیگر طرفداران توانسته اند او را به خود وابسته کنند.
کروش پس از آنکه فهمید در ۹۰ دوشنبه شب مردم رأی به ماندنش داده اند، لبخندی زد. کارلوس کروش طبق آنچه کفاشیان به او گفته، وزیر ورزش را فعلاً مانع تمدید قراردادش می داند ولی خوب می داند که اختلاف های قدیمی اش با کفاشیان به ویژه در ایام جام جهانی، رئیس را تا حدودی قانع کرد تا او را نگه ندارد.
مربی پرتغالی ترجیح می دهد خود را وارد بازی فکری کسی نکند و در این شرایط ترجیح می دهد تنها نقش یک مربی را بازی کند: «من فقط یک مربی ام، به مسائل دیگر کاری ندارم. می خواهم به عنوان یک مربی کارم را به بهترین شکل انجام بدهم. تنها هدف من این است که تکلیفم معلوم شود، برنامه را کامل بچینم و بازی به بازی کار را جلو ببرم.» او حتی به گذشته هم فکر نمی کند: «برای ما همه چیز تمام شده است و باید به جلو نگاه کنیم. من دوست دارم زودتر کارم را شروع کنم، اردوها را برویم، بازی ها را برگزار کنیم و سپس به جام ملت ها برویم. در آنجا تمام تلاش مان را به کار می گیریم تا موفق شویم. این هدف من است و به چیز دیگری فکر نمی کنم.»
۲۵۱ ۴۱