علی پروین و چند تن از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس روز گذشته به منزل محمد رویانیان رفتند تا از نماینده بانک برای پرداخت بدهی مدیرعامل سابق پرسپولیس فرجه بگیرند.
روز گذشته علی پروین، حسین کلانی، محمود خوردبین، محمد زادمهر، سردار زارع و سردار قاسمی در منزل محمد رویانیان حاضر شدند.
منزل رویانیان به طور کامل توسط بانک تخلیه شده است و نماینده بانک نیز صورتجلسه تخلیه منزل مدیرعامل سابق پرسپولیس را امضا کرد.
این افراد با حضور در منزل رویانیان قصد داشتند برای حل مشکل رویانیان از بانک فرجه بگیرند که نماینده بانک اعلام کرد آنها صبر زیادی کرده اند و اکنون برای انجام این کار خیلی دیر است.
محمد رویانیان قبل از دربی ۷۸ به خاطر اعتصاب بازیکنان پرسپولیس ۲ میلیارد تومان از بانک وام گرفت که این پول به صورت چک پول که به امضای همسر رویانیان بوده است در اختیار بازیکنان قرار گرفت. این منزل به نام همسر مدیرعامل پرسپولیس بوده است.
در حال حاضر رویانیان یک هفته است که منزل را تخلیه کرده و در یک منزل استیجاری در غرب تهران زندگی می کند.
گفته می شود این منزل تنها دارایی شخصی رویانیان بوده که برای حفظ آرامش پرسپولیس در آن شرایط برای گرفتن وام در گرو بانک گذاشته شده بود.
۴۳ ۴۳