در دیداری که یکشنبه گذشته بین تیم های میلان و رم برگزار شد، ماریو بالوتلی و کوین پرینس بواتنگ، ۲ تن از بازیکنان میلان یک بار دیگر مورد شعارهای نژادپرستانه قرار گرفتند.

داور این دیدار سعی در کنترل اوضاع داشت و مقداری از شعارها را کاهش داد ولی باز هم این کار در جریان مسابقه تکرار شد.

باشگاه رم ۵۰ هزار یورو جریمه شد ولی چزاره پرندلی بر این باور است که این جریمه ها باید سنگین تر باشند تا نژادپرستی ریشه کن شود.

«اکنون احساس می کنم که کاری مهم در جهت مبارزه با نژادپرستی انجام شده است. یک داور اجازه این را دارد که به خاطر شعارهای نژادپرستانه دیدار را متوقف کند ولی نمی تواند آن را تعلیق نماید. نمی توانیم به گذشته بازگردیم. نباید چنین چیزهایی را تاب بیاوریم. حرف هایی که می زنم در مورد حمایت از بالوتلی نیستند بلکه به خاطر اهمیت دادن به فوتبال خودمان است.»

وی افزود: با اینکه جریمه ها افزایش یافته و قوانین جدیدی وضع شده اند ولی به عقیده من باید سنگین تر از این حرفها باشند تا نژادپرستی به نوعی ریشه کن شود.