شیرین گرامی، نخستین زن ورزشکار ایرانی سال گذشته در رشته سه گانه و پس از به دست آوردن مجوز، با پوشش اسلامی در مسابقات جهانی شرکت کرد.
به گزارش خبرآنلاین، حضور شیرین گرامی در مسابقات سال گذشته لندن توجه رسانه های گروهی و مجامع ورزشی را به خود جلب کرد. او در این مسابقات مقامی کسب نکرد اما از جمله ورزشکارانی بود که ستاره رسانه ای مسابقات بین المللی سه گانه شد. امسال نیز قرار است این ورزشکار ایرانی در مسابقات سه گانه در کانادا شرکت کند.
در این مسابقات سه هزار ورزشکار از ۷۳ کشور جهان شرکت دارند و شیرین گرامی قرار است به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات حضور یابد، هر چند هنوز مکاتباتش با فدراسیون ورزش های سه گانه به نتیجه نرسیده است.
سال گذشته هم وی در آخرین لحظات موفق به اخذ تاییدیه از سوی فدراسیون شد.
این مسابقات که از بیست و ششم اگوست شروع شده قرار است تا اول سپتامبر ادامه داشته باشد.
شیرین گرامی شب گذشته در آخرین لحظات موفق به گرفتن ویزای کانادا برای شرکت در این مسابقات شد، اما هنوز خبری از تایید لباس وی نیست.

این ورزشکار۲۵ ساله قرار است در رقابت های سه گانه(شنا - دو - دوچرخه سواری) با پرچم جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کند. سال گذشته در مسابقات بین المللی لندن او با ۸۵۰۰ورزشکار از ۸۳کشور با لباسی اسلامی در شنای ۱۵۰۰متر، دوچرخه سواری۴۰کیلومتر و دوی۱۰کیلومتر شرکت کرد.

ورزش سه گانه ورزش ترکیبی از شنا، دو چرخه سواری و دو است که در دهه ۱۹۲۰ در فرانسه پایه گذاری شده است


۱۷۱۷