به گزارش مشرق، برنامه بازی های ایران در این رقابتها به شرح زیر است:

یکشنبه ۹ شهریور:
* اسپانیا - ایران، ساعت ۰۰:۳۰ بامداد

* ایران - برزیل، ساعت ۲۰:۳۰

دوشنبه ۱۰ شهریور:
* ایران - صربستان، ساعت ۱۸:۰۰

چهارشنبه ۱۲ شهریور:
* ایران - مصر، ساعت ۱۸:۰۰

پنج شنبه ۱۳ شهریور:
* ایران - فرانسه، ساعت ۲۰:۳۰