به گزارش مشرق، در آن سو کی روش هم در آخرین مصاحبه اش که روز دوشنبه مقابل فدراسیون با خبرنگاران انجام داد صریحا عنوان کرد دیگر به ساختمان فدراسیون نمی آید مگر برای امضای قرارداد.

آنچه هم اینک به عنوان تنها مشکل اصلی بیان شده مربوط به دو بند از قراداد است که یکی از آنها به مبلغ فسخ قرارداد منوط می شود. البته این مورد خاص در روز پنجشنبه هفته قبل در اولین نشست کی روش و کفاشیان مطرح شد و با علم به آن طرفین نشست خود را به پایان رساندند و در مصاحبه با خبرنگاران عنوان کردند کار تقریبا تمام شده. اما حالا همان جزئیات به ظاهر ساده تبدیل به قفل این معما شده است.

وزارت ورزش و شخص وزیر علی رغم صحبت های جنجالی در نشست با اصحاب رسانه، همچنان تاکید می کنند که دخالتی در ماندن یا خروج کی روش ندارند. البته دکتر گودرزی کدهای لازم با جمله ما پولی به فدراسیون بابت این قرارداد نمی دهیم را ارائه داد. از این رو موضع وزارت ورزش در این مورد کاملا روشن است. اما سوال مهم و بی جواب این است که چرا فدراسیون و کی روش عامدانه در حال خرید زمان هستند؟

سکوت معنادار همه اهالی فدراسیون در صورتی ادامه دارد که علی کفاشیان در مصاحبه هایش ماندن کی روش را تقریبا قطعی دانسته بود اما انفعال آنها از روز دوشنبه تا امروز بیان کننده اجرای یک تاکتیک دیگر است.

نخست؛ طرفین در حال کشتن وقت هستند تا سرانجام یکی به نفع دیگری کوتاه بیاید. حالت دوم؛ یک اتحاد نامرئی بین فدراسیون و کی روش به وجود آمده است و آنها تلاش دارند با تشدید این فضای گنگ و خسته کننده، توپ را به زمین وزارت ورزش بیندازند.

نظرسنجی ها نشان می دهد با وجود مخالفت بخش اعظمی از اهالی فوتبال(مربیان و مدیران) اکثر مردم خواستار حفظ کی روش هستند و این انفعال و بی خبری، صبر عام را به اتمام می رساند. فشار افکار عمومی به روی فدراسیون با توجه به اظهارات کفاشیان، متوجه وزارت ورزش می شود و رئیس فدراسیین اینچنین زمان را به نفع خودش می خرد. به زعم او و طبق ادعایش کار کی روش تقریبا تمام است یعنی فدراسیون مشکلی در این مورد ندارد اما باید پالس های مثبت از سوی وزارت ورزش متصاعد شود.

شاید یک مصاحبه جدید از سوی وزیر و یا یک نشست مشترک با علی کفاشیان تکلیف کی روش را برای همیشه در طول این هفته روشن کند. اگر سناریوی نخست در کار نباشد(جدال برای کوتاه آمدن) باید منتظر بود و دید اتحاد نامرئی کی روش و کفاشیان که به صورت مستقیم کاسه صبر مردم و رسانه را نشانه رفته موجب امضای قرارداد می شود یا کی روش ناباورانه ایران را ترک می کند.

در صورت رخ دادن این اتفاق کفاشیان هوشمندانه کدهایی را مخابره می کند دال بر اینکه مقصر این عدم توافق نهادی غیر از فدراسیون فوتبال بوده است. همان هایی که با عدم حمایت مادی و معنوی خود این قدرت را داشتند تا یک توافق نود و نه درصدی را بر هم بزنند.