به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در ۵ هفته سپری شده ۴۰ بازی برگزار شده که ۳۹ بازی با حضور تماشاگر و مجموع تماشاگران ۲۱۳ هزار نفر بوده است. میانگین تماشاگر برای ۵ هفته لیگ چهاردهم حدود ۵۴۰۰ نفر بوده است.
تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی به ترتیب با ۴۲ هزار تماشاگر در ۳ بازی خانگی پرتماشاگرترین تیم های این فصل بوده اند و میانگین ۱۴ هزار تماشاگر برای هر بازی را ثبت کرده اند. در واقع حدود ۴۰ درصد کل تماشاگران لیگ برتر متعلق به این دو تیم بوده است. استقلال تهران با ۲۱ هزار تماشاگر در دو بازی خانگی در رده سوم قرار دارد.
دیدار تیم های پرسپولیس و نفت تهران در هفته اول با ۲۰ هزار نفر پرتماشاگرترین بازی فصل تا پایان هفته پنجم بوده است.
۴۳ ۴۳