به گزارش ملت ایران به نقل از گل - مهرداد پولادی، ستاره ی ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس که در لیست کی روش برای حضور در تیم ملی قرار داشت، امروز در نخستین تمرین تیم ملی در کمپ تیم های ملی غائب بود و همچنان درگیر مداوای مصدومیت خود بود. مهرداد پولادی در رابطه با مصدومیت و زمان بازگشت او به میادین فوتبال گفت:
در حال حاضر در کمپ تیم های ملی حاضر می شوم و تمرینات درمانی خود را با پزشکان تیم ملی انجام می دهم.
متاسفانه هنوز مشخص نشده است که دوران درمان من چقدر زمان می برد و در چه مقطعی به بهبودی خواهم رسید تا بتوانم در خدمت تیم ملی باشم.
امیدوارم که با تمرینات درمانی هرچه سریعتر بهبود پیدا کنم و بتوانم برای تیم ایران به میدان بروم.