به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ با به چالش کشیده شدن قرارداد پیشنهادی فدراسیون فوتبال به کارلوس کروش و طرح دوباره نام حسین فرکی به عنوان جدی ترین گزینه برای جانشینی او، کاربران حبرآنلاین فضایی مناسب پیدا کردند برای تبادل نظر.آنها که اعتقاد دارند کارلوس کروش خیلی نتایج خوبی در جام جهانی نگرفته و باید از ایران برود و آنها که می گویند بازگشت به عصر مربی ایرانی، تیم ملی را در مسیر عقبگرد قرار می دهد

بیش از ۱۰۷ نظر تائید شده در این خبر، پر است از تقابل موافقان و منتقدان مربی خارجی. اگرچه حضور کارلوس کروش در تیم ملی خواسته ۸۳ درصد کاربران برنامه ۹۰ بود اما این خبر در خبرآنلاین منتقدان چشمگیری هم دارد.

نام حسین فرکی به عنوان جانشین احتمالی کارلوس، این دوگانه را به شکلی در آورده منتقدان مربی خارجی بیشتر باشند. اگرچه بسیاری با رفتن مربی پرتغالی مخالفند. کاربران زیادی اعتقاد دارند وزارت ورزش دنبال گزینه دیگری چون قلعه نویی است.

بسیاری معتقدند از توانایی ها فرکی نمی توان گذشت و البته تعداد بیشاری از کاربران موافق ماندن کروش هستند. آنها که می گویند او بنز است و… یکی از کاربران در این باره نوشته است: «شما که نمی خواستید با این بنده خدا قرارداد ببندید چرا او را هی می کشانیداینجا و اذیت می کنین؟»


۴۱۴۱