به گزارش مشرق، ششم مردادماه، رجبعلی خسروآبادی - مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری استان تهران - پس از حدود یک ماه بررسی پرونده ی آژانس منتخب فدراسیون فوتبال در اجرای تورهای جام جهانی ۲۰۱۴ به استناد شکایت هایی که گرفته بود، رأی نهایی کمیته ی تخصصی تورهای برزیل را اعلام کرد و گفت: مجوز «تعطیلات رویایی» لغو شد.

این اداره در خبری که به صورت گسترده برای تمام رسانه های ارسال کرده بود، اعلام کرد: «آخرین پرونده از حاشیه ی تورهای جام جهانی بسته شد». این در حالی است که با گذشت حدود یک ماه از آن ماجرا، این آژانس بدون هیچ ممانعتی به فعالیت خود ادامه می دهد و تورهایش را می فروشد، آن هم در شرایطی که شاکیان هنوز به حقوق از دست رفته ی خود نرسیده اند و هیچ سازمان و مسؤولی هم پاسخگوی ضررهای آن ها تا به حال نبوده است.

شاکیان طبق گفته ی مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری تهران، به فدراسیون فوتبال ارجاع داده شده اند تا از آن وثیقه ی دومیلیارد تومانی که آژانس منتخب نزد فدراسیون گذاشته، رد خسارت شوند؛ اما دریغ از یک واکنش یا پذیرش مسؤولیت از سوی فدراسیون فوتبال.

شاید این گمان می رفت که صدور حکم تعطیلی برای آژانس منتخب در اجرای تورهای جام جهانی، آبی باشد بر آتش جان خسارت دیدگان آن سفر پرحاشیه؛ اما وقتی آژانس در واقعیت، تعطیل نشده و فدراسیون فوتبال از آن وثیقه ی دومیلیارد تومانی، خسارتی پرداخت نکرده، کدام آب و خاموشی آتش؟!

پرونده ی آژانس مسافرتی «تعطیلات رویایی» در کمیته ی فنی اداره ی میراثفرهنگی و گردشگری استان تهران به استناد شکایت های دریافتی که بیشتر هم متعلق به خبرنگاران و عکاسانی بود که با معرفی فدراسیون فوتبال از طریق این آژانس به برزیل اعزام شده بودند، ۱۵ تیرماه بررسی شد که بدون هیچ تصمیم گیری ای، ۱۵ روز به منتخب فدراسیون فرصت داده شد تا طبق تعهدی که آژانس، پیش از اجرای تورها به این اداره داده بود، رضایت همه ی مسافرانش را جلب کند.

در این مدت فدراسیون فوتبال هیچ واکنشی نسبت به تخلف ها یا حتی دفاعی از آژانس منتخب خود نکرد.

۲۵ تیرماه، بار دیگر کمیته ی فنی با موضوع پرونده ی آژانس منتخب فدراسیون فوتبال در اجرای تورهای جام جهانی تشکیل شد که پس از دو ساعت بحثو بررسی، در حالی که طبق گفته ی مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری استان تهران، این آژانس به گرفتن رضایت از تمام مسافرانش موفق نشده بود، یک هفته ی دیگر به او(تعطیلات رویایی) فرصت داده شد تا مدارک دیگری را برای روشن شدن زوایای پنهان این پرونده ارائه کند.

محمد کرمی - مسوول امور مراکز خدمات گردشگری استان تهران - پس از آن جلسه به خبرنگار ایسنا گفت: مسائلی درباره ی «انحصار در جریان اجرای تورهای جام جهانی» مطرح شد که به فدراسیون فوتبال برمی گشت و قرار شد، پس از یک هفته و در جلسه ی بعدی کمیته ی فنی، آژانس یادشده مدارکی در این زمینه ارائه کند.

آن زمان نیز انتظار می رفت، فدراسیون فوتبال به انگشت اتهامی که به سویش نشانه رفته، پاسخی دهد؛ ولی رییس این فدراسیون بدون اهمیت دادن به این موضوع و حتی شکایت ها، عملکرد آژانس منتخب خود را که پرونده ای باز داشت، قابل دفاع دانست.


با این حال ششم مردادماه، مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری استان تهران، نتیجه ی رأی نهایی کمیته ی فنی را که لغو مجوز دفتر خدمات مسافرتی «تعطیلات رویایی» بود، اعلام کرد.

اما حالا بعد از گذشت حدود یک ماه از صدور آن حکم که باید به تعطیلی همیشگی آن آژانس منجر می شد، شواهدی از باز بودن «تعطیلات رویایی» رو می شود؛ پیامک هایی که از سوی این آژانس با موضوع «فروش تورهای داخلی و خارجی» منتشر شده و تلفن هایی که به مشتریان جواب داده می شود!

خبرنگار ایسنا این موضوع را پیگیری کرد که چرا آژانسی که پرونده ی آن، مختومه اعلام شده و باید فعالیتش متوقف می شد، بدون هیچ مشکل و محدودیتی همچنان به کار خود ادامه می دهد؟

محمد کرمی - مسوول امور مراکز خدمات گردشگری استان تهران - ما را برای گرفتن جواب این سوال به معاونت گردشگری ارجاع داد، چراکه ظاهرا آن حکم باید در سازمان میراثفرهنگی و گردشگری هم تأیید می شد.

او این موضوع را اضافه کرد که حکم لغو مجوز برای «تعطیلات رویایی» صادر شده؛ اما این آژانس پلمپ نشده است و موضوع، یک ماه پس از صدور حکم در استان باید در سازمان میراثفرهنگی و گردشگری تعیین تکلیف شود.

آن یک ماهی که کرمی حرفش را می زند، اکنون روبه اتمام است؛ اما ظاهرا هیچ جلسه ای تا به حال با این موضوع در معاونت گردشگری و سازمان میراثفرهنگی و گردشگری برگزار نشده است.

مرتضی رحمانی موحد - معاون گردشگری این سازمان - خودش حاضر به گفت وگو در این باره نشد و کارشناسی را نیز برای ارائه ی توضیحات بیشتر معرفی نکرد.

ظاهرا روند اجرای حکم به این شکل است که باید کمیسیونی در معاونت گردشگری تشکیل شود تا احکام صادرشده بررسی شوند و پس از تأیید، وجهه ی قانونی پیدا کنند. البته گویا معاون گردشگری مجوز تشکیل این کمیسیون را داده است که تا هفته ی آینده باید شکل گیرد.

تبلیغات آژانس لغو مجوزشده هم به گوش مسؤولان این معاونت رسیده و گفته می شود، اخطارهای شفاهی به مدیر آژانس داده شده، اما به نظر می رسد تا حکم اجرا نشود، ماجرا برای آژانس، چندان جدی گرفته نمی شود. بماند که فدراسیون فوتبال هم با وجود آن که پیش از اجرای تورهای جام جهانی، اجازه ی دخالت به هیچ سازمان یا شخصی را در اجرای تورها نمی داد و مصرانه تمایل داشت به شکل انحصاری در حوزه فعال باشد، اکنون بعد از اعلام شکایت ها و در پایان کار، جدی با ماجرا برخورد نمی کند و پاسخی به شاکیان این پرونده نمی دهد.