رضا حقیقی پس از تساوی یک بر یک مقابل پدیده اظهار داشت: در نیمه اول آنها بسته بازی کردند اما در نیمه دوم شرایط بهتر شد نمی دانم چرا موقعیت هایمان تبدیل به گل نمی شود!
وی ادامه داد: بازی با ملوان هم توپ مان به تیر دروازه اصابت کرد. دو هفته است که بدشانسی می آوریم.
هافبک پرسپولیس عنوان کرد: روز به روز بهتر می شویم و مطمئن باشید عروسی یک روز هم به کوچه پرسپولیس می آید.
۲۵۱ ۴۱