به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ علیرضا مرزبان سرمربی پدیده پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس خطاب به هواداران این تیم گفت: «از هواداران این تیم می خواهم این تیم را تنها نگذارند. به نظر من پرسپولیس توانایی این را دارد که دوباره به کورس برگردد.»
او که با افشین قطبی زمانی در پرسپولیس حضور داشت ادامه می دهد: «به نظرم اگر هیات مدیره این تیم را حمایت کند همه چیز درست می شود.»
خبرنگاری از او درباره قضاوت فغانی گفت: «داوران هم اشتباه می کنند مثل بازیکنان و مربیان. باید اجازه بدهید که داوران هم اشتباه کنند. هرچند که اشتباهات آنها عمدی نیست.»
۲۵۱ ۴۱