به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پس از انعقاد قرارداد رضا نوروزی با باشگاه پرسپولیس، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت تهران با استناد به آنکه قرارداد این بازیکن تا دی ماه بوده است، نسبت به عقد قرارداد این بازیکن با پرسپولیس که با مجوز سازمان لیگ صورت گرفت، اعتراض داشت.
در پی این اقدام مهدی خواجوند عضو حقوقدان هیأت مدیره پرسپولیس و مجید اسپیدانی از بخش حقوقی باشگاه با حضور در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، دفاعیات باشگاه را مطرح کردند.
ضمن آنکه نظرات مصطفی شهبازی نماینده سازمان لیگ مبنی بر اینکه قراردادها الزاما باید تا پایان فصل باشد، استماع شد.
کمیته انضباطی در نهایت با استناد به مقررات و مواد آئین نامه انضباطی و آئین نامه نقل و انتقالات فوتبال ایران، شکایت مطروحه را مردود و قرار رد آن را صادر کرد.
۴۳ ۴۳