آریا صالحی:همه چیز از مصاحبه علی کفاشیان شروع شد. پس از توافق روز پنج​شنبه کروش و او، رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبه ای اعلام کرد هر زمان که بخواهند با پرداخت غرامت، کارلوس را برکنار می کنند. سپس خبر رسید مبلغ غرامت مساوی با سه ماه دستمزد کروش در تیم ملی است اما بیش از اینکه افشای چنین خبری و تفکر روی آن، کروش را به خشم بیاورد، مصاحبه علی کفاشیان بود که باعثشد مربی پرتغالی روز گذشته بار دیگر باب مذاکره با رئیس را باز کند.
خبرهای رسیده از جلسه روز گذشته کفاشیان و کروش در فدراسیون که بی نتیجه ماند، حکایت از بالا گرفتن بحثدو طرف بر سر همین موضوع داشت. کروش که در جلسه روز پنج​شنبه برای فسخ قرارداد عقب​نشینی کرد، روز گذشته به علی کفاشیان گفت باید این بند از قراردادش حذف شود. رئیس فدراسیون فوتبال هم که راغب نبود چنین اتفاقی بیفتد، با این پیشنهاد کروش موافقت نکرد. روز گذشته دو طرف نزدیک به ۳ ساعت در این زمینه بحثکردند و به نتیجه مشخصی نرسیدند. از نظر کروش، فدراسیون قصد داشت سنگ​اندازی کند و از نظر فدراسیون، کروش نمی خواست به توافقات قبلی اش عمل کند. در هر صورت، مربی پرتغالی که گویا برای امضای قرارداد به فدراسیون رفته بود، بدون آنکه برگه ای را امضا کند فدراسیون فوتبال را ترک کرد و رفت.
امروز هم قرار است دو طرف جلسه دیگری را برگزار کنند؛ جلسه ای که بی شک تحت تأثیر حرف های روز گذشته وزیر ورزش قرار خواهد داشت. روز گذشته شایعات زیادی درباره احتمال عدم همکاری دو طرف به گوش می رسید و باید دید در نهایت امروز چه اتفاقی می افتد.
۲۵۱ ۴۱