به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ فردوسی پور در بخشی از برنامه امشب بحثجعل کارت های پایان خدمت و اینکه بعضی از بازیکنان چند سال است دانشجو هستند را مطرح کرد و از مسئولان خواست که اگر قرار است دیگر این مسائل پیگیری نشود حق خیلی ها ضایع می شود.
فردوسی پور در این مورد گفت: «به نظر دوستان کلا بی خیال این قضیه شده اند. من می گویم طوری نشود که این داستان ماست مالی شود.»
فردوسی پور ادامه داد: «مورد داشتیم کسی که سیکل داشته و الان دانشجو است. اسماعیل شریفات الان ۸ سال است که دانشجوست. دکترا هم می خواند باید تا الان تمام می شد.»
۲۵۱ ۴۱