ملت ایران: روماریو که اکنون به عنوان نماینده پارلمان به فعالیت های سیاسی می پردازد، در گفت وگویی با روزنامه او گلبو در مورد قهرمان احتمالی جام جهانی نظرش را بیان کرد.

وی که خود در سال ۱۹۹۴ با تیم کشورش در مسابقات جهانی آمریکا به مقام نخست رسید، گفت: گمان می کنم آلمان فاتح جام جهانی سال آینده شود.

در این مصاحبه وی نظرش را نیر در مورد بخت قهرمانی برزیل چنین بیان کرد: سلسائو نه قهرمان جام کنفدراسیون ها خواهد شد و نه مقام قهرمانی جهان را به دست خواهد آورد.

تیم برزیل در آخرین رده بندی ماهیانه فیفا که هفته گذشته اعلام شد در رده ۱۹ بهترین های جهان قرار دارد.