به گزارش مشرق، رسانه های فرانسوی گزارش کردند مارسل دسایی ۴۵ ساله در بانک او. ب. اس سوئیس مدت هاست که صاحب حساب بانکی است و بدون اطلاع ارگان های کشورش، حتی مالیاتش را پرداخت نکرده است.

از این رو مدافع سال های دور آ. ثمیلان و چلسی موظف است ظرف یک ماه اقدام به روشنگری و ارائه مدارک خود کند.

طبق همین گزارش ها تحقیقات مشابهی قبلا در مورد هم دوره ای های دسایی یعنی کلود ماکله له و پاتریک وییرا صورت گرفته است.