به گزارش مشرق، علیرضا صالحی در مورد اعتراض باشگاه پرسپولیس به محرومیت سه ماهه پیام صادقیان، گفت: هنوز پرونده این اعتراض به کمیته استیناف نرسیده است و نیم ساعت پیش هم که من با کمیته استیناف تماس گرفتم گفتند پرونده اعتراض باشگاه پرسپولیس به دست مان نرسیده است. به هر حال اگر پرسپولیس به این پرونده اعتراض کرده باشد این اعتراض ابتدا در کمیته انضباطی ثبت می شود. بنابراین باید از کمیته انضباطی پیگری شوید تا مشخص شود که پرسپولیس اعتراض کرده یا نه.

وی در مورد اینکه در رسانه ها اعلام شده که پرسپولیس به محرومیت سه ماهه پیام صادقیان اعتراض کرده و چه زمانی به این پرونده رسیدگی می کنید، گفت: اگر پرسپولیس به رای اعتراض کرده باشد و پرونده به دست ما برسد یکشنبه آینده به این پرونده هم رسیدگی می کنیم. البته چهار پنج پرونده دیگر هم داریم ولی اگر فرصت بشود به احتمال زیاد به این پرونده رسیدگی می کنیم و حتی امکان صدور رای در همان یکشنبه هم هست مگر اینکه بررسی پرونده زیاد طول بکشد که به جلسه دیگری موکول شود.