به گزارش مشرق، با شکایت علی دایی علیه محمد مایلی کهن و نادر فریادشیران به دلیل مصاحبه علیه خودش، دادگاه رای به محکومیت مایلی کهن و فریاد شیران صادر کرد.

طبق رای ابلاغ شده به فریاد شیران او باید ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی پرداخت کند و ۹۱ روز حبس تعزیری دارد. البته با توجه به اینکه فریاد شیران و مایلی کهن سابقه محکومیتی نداشته اند این رای به مدت یکسال تعلیق می شود. ضمن اینکه این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.

مایلی کهن هم به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است اما در مورد مجازات دیگر او اطلاعی دقیقی منتشر نشده است.