به گزارش مشرق، محسن بزرگی، معاون حقوقی باشگاه استقلال با اعلام اینکه امیر قلعه نویی از سه روزنامه ورزشی شکایت کرده است، گفت: یکی از سه روزنامه ای که آقای قلعه نویی از آن شکایت کرده، روزنامه ای کم تیراژ است که ما پس از دریافت نگرانی ها درباره مطالب منتشر شده از سوی آن، بررسی هایمان را انجام دادیم و مدیرمسئول این نشریه باید به زودی در دادگاه حاضر شود و پاسخگو باشد.

وی افزود: آقای قلعه نویی از دو روزنامه دیگر هم شکایت کرده است که به یکی از آنها احضاریه دادگاه ارسال شده و دیگری یکبار در دادسرا حاضر شده است. ما در معاونت حقوقی استقلال به دنبال حفظ حقوق باشگاه و اعضای آن هستیم و با کسانی که با ارائه مطالب زهردار و مجرمانه به دنبال برهم زدن آرامش تیم هستند به شدت برخورد می کنیم.

معاون حقوقی باشگاه استقلال در پایان ادامه داد: من به آقای قلعه نویی هم گفتم که با صلابت به مدیریتش در تیم بپردازد و بداند معاونت حقوقی باشگاه استقلال حاشیه سازان را بر جای خود می نشاند.