به گزارش مشرق، علی اکبر محمدزاده افزود: به هر حال افرادی همچون کعبی که نسبت به افراد اطلاعات دارند باید به کمیته اخلاق مراجعه کنند و اطلاعاتشان را به صورت محرمانه در اختیار ما قرار دهند چرا که کمیته اخلاق که مرجع رسیدگی به مسائل فوتبال است.

محمدزاده در ادامه بیان کرد: توصیه ام به همه اهالی فوتبال از جمله بازیکنان این است که اگر اسنادی در مورد افراد و روابط ناسالم در فوتبال دارند به جای بیان این مسائل در رسانه ها آن را در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال از جمله کمیته انضباطی و اخلاق مطرح کنند.

وی درباره وضعیت دعوت جواد نکونام به کمیته اخلاق گفت: ما به جواد نکونام هم بیان کردیم که اگر مطلبی در خصوص افراد دارد بعد از بازگشت به ایران به طور محرمانه به کمیته اخلاق ارائه دهد.

محمدزاده در خصوص وضعیت دعوت ایمان موسوی رحمتی به کمیته اخلاق گفت: ایمان موسوی هفته پیش آمد و صحبتهایش را مطرح کرد بر طبق برنامه امروز قرار است مهدی رحمتی اطلاعاتش در خصوص افراد را به دیوان تحقیقلات که مستقر در کمیته اخلاق است بدهد.

وی در ادامه بیان کرد: ما هم بعد از بدست آوردن اطلاعات و اظهارات دعوت شدگان کمیته اخلاق آنها را بررسی می کنیم و نتیجه را اعلام می کنیم.