علی پروین اسطوره فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با اسماعیل حیدرپور همکار ما در خبرگزاری خبرآنلاین؛ می گوید درگذشت مهدی نفر یکی از تلخترین اخباری بوده که در تمام زندگی اش شنیده است. او ادامه می دهد: «از صبح که خبر را شنیدم بغضم ترکید. من معمولا آدمی نیستم که گریه کنم اما این بچه یکی ازخانواده ما و خانواده پرسپولیس بود و شب و روزش با اتفاقات این تیم می گذشت. آخر مگر چقدر سرعت داشته؟ چه اتفاقی افتاده؟ مگر کمربند نداشت؟ واقعا اصلا احساس می کنم تو شوکم. چه ماه تلخی شد این ماه. اون از اتفاقاهایتلخ اول ماه، بعد هم حسین معدنی و هواپیما، حالا هم این تصادف. واقعا خدا به خانواده اش، همسر و فرزندش، همکارهایش در خبرگزاری و تلویزیون و… صبر بده. حیف شد این بچه…»
۴۱۴۱