به گزارش " ورزش سه "، این تصویر در روزنامه مارکای امروز منتشر شده و از انگیزه های هر دو دروازه بان برای حضور ثابت در دروازه رئال می گوید.