به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در این مراسم چهره های مختلف ورزشی از جمله کیومرثهاشمی رییس کمیته ملی المپیک و بعضی از روسای فدراسیون ها حضور داشتند.
در این مراسم و با اعلام مجری برنامه، وزارت ورزش مبلغ بیست میلیون تومان به کودکان غزه کمک کرد.
۲۵۱ ۴۱