رضا غیاثی در مورد عملکرد تیم داوری دیدار سپاهان و استقلال اظهار داشت: قبل از اینکه در مورد عملکرد داوری بخواهم صحبت کنم باید بگویم فغانی در قضاوت هایش به پختگی خوبی رسیده است. او پیش از آغاز فصل در جمع داوران در مورد تجربیاتش در جام جهانی برای داوران صحبت کرد. او گفت که در جام جهانی آموزش هایی که به ما دادند این بود که داور باید خوددار باشد و از حرکت های تند پیشگیری کند.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: در این بازی هم دیدم که او با حوصله بسیار زیادی بازی را اداره می کرد و کاملا با فغانی گذشته فرق کرده بود.
کارشناس داوری فوتبال در مورد صحنه پنالتی سپاهان گفت: در این مورد من نه هند دیدم نه خطا؛ اگر فغانی فکر کره است که مدافع استقلال روی بازیکن سپاهان دست گذاشته است خیلی سختگیرانه سوت زده است.
غیاثی عنوان کرد: در سایر موارد او و کمک هایش بسیار مسلط بودند. در مورد اخراج شجاع خلیل زاده هم فغانی به درستی عمل کرد.
کارشناس داوری با اشاره گل سوم استقلال گفت: در این صحنه کمک داور بازی بسیار خوب عمل کرد و در مورد آفساید به دقت عمل کرد.