صمد مرفاوی پس از تساوی یک بر یک مقابل پدیده در جمع خبرنگاران گفت: حریف را به خوبی آنالیز کرده بودیم. در نیمه اول هم به خوبی بازی کردیم و در نیمه دوم بعد از گل پدیده توانستیم خودمان را پیدا کنیم و گل مساوی را بزنیم. من به شدت از عملکرد فنی بازیکنانم در این مسابقه راضی هستم. آنها تاکتیک هایی که مورد نظر من بود را به خوبی در زمین اجرا کردند.
به گزارش فارس، سرمربی صبا در مورد داور جوان مسابقه گفت: من به داوری اعتراضی ندارم. او باید میدان های بیشتری ببیند تا تجربه بیشتری کسب کند.
مرفاوی در مورد دلیل تعویض های دیرهنگامش در این مسابقه گفت: من تیم خودم را خوب می شناسم و زمان تعویض همان موقع بود که تشخیص دادم.