اولین نشست علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اومانا مدافع کاستاریکایی این تیم آغاز شد.

به گزارش فارس، در این جلسه دو ساعته طرفین درخصوص آخرین وضعیت همکاری با یکدیگر بحثو گفت وگو کردند و قرار شد در جلسات بعدی تکلیف نهایی عقد قرارداد باشگاه پرسپولیس با اومانا مشخص شود. البته با درخواست مسئولان باشگاه پرسپولیس قرار شد این بازیکن ظرف ۴۸ ساعت آینده تست پزشکی نیز بدهند تا تکلیف نهایی اش برای عقد قرارداد پس از تست پزشکی مشخص شود.