اتاق کنفرانس ورزشگاه اکباتان اصلا مناسب نیست و کار خبرنگاران را سخت می کند.

امروز پس از پایان دیدار راه آهن و فولاد خوزستان که با پیروزی یک بر صفر فولاد خوزستان همراه بود خبرنگاران شرایط خوبی در اتاق کنفرانس نداشتند.

اتاق کنفرانس بسیار کوچک است و فاصله صندلی ها از یکدیگر بسیار کم است که به همین خاطر بسیاری از افراد به صورت ایستاده در آنجا حضور می یابند.

اتفاق جالب توجه امروز تاریکی اتاق کنفرانس بود، زمان صحبت های دراگان اسکوچیچ تنها چند چراغ کوچک روشن بود که همین مسئله کار را برای تصویربردارن سخت کرد. البته پس از آن هنگام صحبت های حمید استیلی مهتابی های اتاق کنفرانس روشن شد و مسئولان ورزشگاه پس از چرخاندن این چراغ ها فضای اتاق را کمی روشن کردند البته مکان اتاق کفرانس هم بسیار گرم بود تا این مشکلات موجب ناراحتی خبرنگاران شود.