هادی عقیلی بعد از برتری تیمش مقابل استقلال گفت: چه قبل از اینکه گل بزنیم و چه بعد از آن ما بر بازی سوار بودیم. استقلال دقایقی ضربات ایستگاهی می زد و تاکتیک آنها همین ضربات است.
به گزارش فارس، وی درباره اینکه سپاهان چند موقعیت خطرناک را از دست داد، اظهار داشت: ما خیلی موقعیت از دست دادیم، حداقل ۲-۳ گل دیگر می توانستیم بزنیم.
عقیلی در پاسخ به این سؤال که چرا ضربه پنالتی را خودت نزدی، عنوان کرد: من تشخیص دادم احسان حاج صفی این ضربه را بزند چرا که هم روحیه دارد و هم بازیکنی است که نیاز دارد مطرح شود. هر چند دوست داریم وی در سپاهان بماند اما امیدواریم بتواند به تیم های اروپایی برود و همه جوره او را کمک می کنیم.
عقیلی درباره برخوردش در نیمه اول با ابراهیمی گفت: چیزی یادم نمی آید حتما خطا بوده است.