میثم بهرامی /زمانی که علی دایی سرمربی پرسپولیس در حال گفت وگوی تلفنی با برنامه نود بود، حرفی زد که مشخص شد او در مصاحبه های زنده، از نظرات مشاوران خود استفاده می کند. او که پیش از این یک بار به علی دایی لقب داروغه داده بود، زمانی که در مورد این موضوع توضیح می داد گفت: «من آن موقع هم گفتم چرا فقط خطاهای پیام را نشان دادید؟ قبل از آن هم خیلی ها آرنج استفاده کردند. ما خودمان آن زمان فکر می کردیم پیام صادقیان ۳ جلسه محروم می شود. اگر هم به شما گفتم داروغه، برای این است که باید از بازیکنم دفاع می کردم. ولی شما باید همه بازیکنان را نشان بدهید. اول شما روی پیام زوم کردید، بعد نوبت آندو تیموریان شد…»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ علی دایی به حرفش ادامه داد و بعد نوبت به فردوسی پور رسید که دوباره از سرمربی پرسپولیس سوال بپرسد. فردوسی پور از دایی پرسید که چرا در انگلیس پائولو دیکانیو برای برخوردی مشابه ۱۱ جلسه یعنی همین ۳ ماه محروم می شود؟ اما دایی ابتدا اشاره ای به بحثقبلی در مورد داروغه داشت و سپس جواب سوال عادل را داد. او گفت: «البته این ماجرای داروغه که چند بار به آن اشاره کردید را من درباره به آرنج زدن های پیام نگفته بودم. به بحثقلیون ها و تیم امید ربط داشت. تازه شما هل دادن پیام را با هل دادن دی کانیو یکی می کنید؟ دی کانیو داور گردن کلفت را طوری هل داد که پرت شد رو زمین. اصلا فوتبال انگلیس را با ایران یکی می کنید؟»
این حرف دایی نشان می داد که او دایی در همان لحظات که در حال انجام مصاحبه است، از طریق پیامک با مشاوران ارتباط دارد. ارتباط دایی و مشاورانش منجر به این شد که اولا او متوجه شود چه زمانی به فردوسی پور لقب داروغه داده و در درجه دوم، حرفی بزند که توقع شنیدن آن از زبان اهالی فوتبال وجود ندارد. دایی در همین لحظات گفت: «ما باید برخورد هدایتی گرم داشته باشیم. اگر ما بتوانیم تصمیمی بگیریم که هم جریمه باشد و هم هدایت، خیلی کمک کننده است.» پیش از این هم گفته شده بود که علی دایی در مصاحبه هایی که علیه هوشنگ نصیرزاده انجام داده، از نظر براتی، یکی از حقوقدان های فوتبال استفاده کرده است ولی بهمن دهقان چهره نزدیک به دایی این موضوع را تکذیب کرده و گفته بود که خود دایی زیاد مطالعه می کند و نسبت به مسائل مختلف آشنایی دارد.
دوشنبه شب عادل فردوسی پور هم از طریق تبلت خود با مشاوران رسانه ای خود در ارتباط بود و اگر اشتباهی در حرف هایش داشت، سریعا از طریق آن ها متوجه اشتباه خود می شد. این برنامه یک بار دیگر ثابت کرد که چهره های فوتبالی در مصاحبه های خود نظر مشاوران را هم لحاظ می کنند.
۴۳ ۴۳