محمد دادکان در گفت و گویی صریح از مشکلات مدیریتی استقلال و پرسپولیس گفته است.
مصاحبه های اعضای هیات مدیره و مدیرعامل پرسپولیس را در این چند روز اخیر خوانده اید؟ به نظر شما چه کسی مقصر است؟
بله، من این مصاحبه ها را در رسانه ها خوانده ام. نمی دانم تا چه زمانی قرار است مدیرعامل، هیات مدیره و سرمربی پرسپولیس را به جان هم بیندازیم. آنهایی که این نفرات را کنار هم چیدند و برای باشگاه پرسپولیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب کردند باید جوابگو باشند. وزارت ورزش و معاونش باید اکنون پاسخگوی هواداران باشند. وزیر ورزش و معاون پارلمانی اش که برای پرسپولیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب کرد چرا اکنون ساکت است و هیچ صحبتی نمی کند؟ من از علیرضا رحیمی تعجب می کنم. مدیرعامل با سابقه ای که سال ها در ورزش حضور داشته چرا او واقعیت ها را نمی گوید؟ چرا نمی گوید که او مدیرعامل منتخب هیات مدیره نیست و وزیر ورزش و معاونش بود که هیات مدیره و مدیرعامل را انتخاب کرد. آنها این نفرات را با هم به اتاق فرستادند و سپس گفتند که این اعضا هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه هستند.
یعنی معتقدید مدیرعامل از سوی هیات مدیره انتخاب نشده؟
بله، مردم گول این مسائل را نخورند. ۵ ماه پیش من مصاحبه کردم و گفتم پرسپولیس با یک بشکن می چرخد و می توان آن را اداره کرد. اداره یک تیم با ۲۰ بازیکن کاری ندارد اما اکنون شاهد آن هستیم که همه به دنبال شُهرت هستند. هیات مدیره، مدیرعامل و سرمربی را به جان هم انداختند و اکنون هم ظاهرا به دنبال انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل جدید هستند. چرا هیات مدیره و مدیرعامل علیه یکدیگر مصاحبه می کنند؟ چرا آنها واقعیت را نمی گویند؟ من نمی گویم که مشکل آنها با چه کسی است. در کجای دنیا انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل این گونه انجام می شود؟ چرا با احساسات مردم بازی می کنند؟ چرا می خواهند همه کاسه کوزه ها را سر هیات مدیره، مدیرعامل و علی دایی بشکنند؟ وقتی هیات مدیره و مدیرعامل اینگونه انتخاب می شوند طبیعی است که به چالش کشیده می شود. وزیر ورزش و معاونش که آن روزها هر روز مصاحبه می کردند و می گفتند که برای پرسپولیس چنین و چنان کرده ایم حالا بیایند و پاسخ مردم و هواداران را بدهند.
به نظر شما راهکار منطقی این شرایط چیست؟
به نظر من مصاحبه کردن رحیمی یا هیات مدیره علیه یکدیگر و علی دایی هیچ دردی را درمان نمی کند. رحیمی به جای آنکه بگوید رئیس جمهور بیاید به پرسپولیس رسیدگی کند باید واقعیت را بگوید و بگوید رئیس جمهور بیاید و به درد وزارت ورزش برسد. این آشی است که وزارت ورزش برای پرسپولیس و استقلال پخته است. من مدتی پیش هم مصاحبه کردم و صراحتا گفتم پرسپولیس با این وضعیت به هفته پنجم نمی رسد، دیدید که پیش بینی ام درست از آب درآمد. هیات مدیره و مدیرعامل پرسپولیس بهتر است به جای مصاحبه علیه یکدیگر واقعیت ها را بگویند. با این شرایط مردم احساساتی می شوند و در ورزشگاه علیه مدیرعامل یا هیات مدیره هو و جنجال به پا خواهند کرد در حالی که آنها واقعیت ها را باید بدانند و نباید علیه مدیرعامل، سرمربی و هیات مدیره هجمه ای باشد. اگر هجمه و انتقادی است باید متوجه وزارت ورزش و معاونش باشد. مردم نباید گول بخورند. سال های زیادی است که با استقلال و پرسپولیس همین رفتار می شود. برای یک بار هم که شده آنها علیه یکدیگر مصاحبه نکنند و واقعیت ها را به مردم بگویند. با این شرایط یک ماه دیگر نوبت هیات مدیره استقلال است و کارشان به جنجال خواهد کشید.
شما گفته بودید که پرسپولیس را بدون دریافت پول دولتی اداره می کنید، البته به شرط پرداخت بدهی ها؟
بله، قسم می خورم می توان این باشگاه را بدون یک ریال کمک دولتی اداره کرد البته به شرط آنکه جنگ زرگری نباشد و همه برای موفقیت باشگاه تلاش کنند، نه آنکه افرادی که از فوتبال چیزی سر در نمی آورند بخواهند از آن سوءاستفاده و از پله های شهرتش استفاده کنند.
۴۱۴۱