تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در نوبت صبح از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه درفشی فر دنبال شد. در این تمرین بازیکنان ابتدا با آقاوسط بدن های خود را گرم کردند و سپس به کارهای سرعتی و تنیس فوتبال پرداختند.

به نقل از فارس، در تمرین امروز خواجه وند و طاهری عضو هیات مدیره و علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس حضور داشتند. آنها به همراه پنجعلی جلسه ای را در گوشه ای از زمین با دایی داشتند. البته دایی هم جداگانه جلسه ای با رحیمی داشت.

*حدود ۴۰ هوادار در تمرین امروز حضور داشتند که برخی از آنها متعلق به یک مدرسه فوتبال بودند. این بچه ها در اقدامی جالب بازیکنان پرسپولیس و دایی را با تشویق هایشان سر ذوق آورده بودند.

*مهدی دغاغله، بازیکن مصدوم پرسپولیس امروز هم به فیزیوتراپی پرداخت.

*حمید علی عسگر ابتدا سر تمرین آمد و برای عکس MRI راهی بیمارستان شد