حمیدرضا سیاسی در مورد جلسه آشتی کنان با علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: اختلاف فاحشی میان ما وجود ندارد و اتحاد خوبی داریم اما می پذیرم که بهتر است کمتر مصاحبه کنم.

به نقل از تسنیم، وی در مورد بحثبرکناری علی دایی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان صحبتی از برکناری علی دایی نکرده ام و بحثبرکناری او هم در هیئت مدیره مطرح نشده است. درست است که در دو هفته گذشته نتایج خوبی نگرفتیم اما به آینده امیدوار هستیم.

سیاسی بحثحضورش در پشت پرده باشگاه راه آهن را رد کرد و گفت: استیلی به همراه برادرم و چند نفر از دوستان این باشگاه را خریدند و قیمت این باشگاه هم با توجه به بدهی هایی که دارد چندان نجومی نبود.

رئیس هیئت مدیره پرسپولیس که با برنامه تلویزیونی نود گفت و گو می کرد، درباره وظایفش در این باشگاه یادآور شد: مسائل مالی باشگاه را مدیریت می کنم.