کنفدراسیون فوتبال آسیا هر سال با ارسال نامه ای به رؤسای فدراسیون فوتبال کشورهای عضو این کنفدراسیون، از آنها می خواهد که نماینده خود را به عنوان ناظر الیت برای شرکت در کلاس هایی به نام «فوتورو» معرفی کنند تا در صورت قبولی به عنوان ناظر الیت معرفی شوند. در ایران حسین عسگری، مسعود عنایت، هدایت ممبینی، اسماعیل صفیری و مسعود مرادی پنج ناظر ثابت الیت داوری کنفدراسیون آسیا هستند که پیش از این دوره های یادشده را گذرانده اند.

به نقل از تسنیم، سال گذشته کنفدراسیون آسیا از ایران خواسته بود که نام دو ناظر الیت داوری دیگر را برای این کنفدراسیون ارسال کند که فریدون اصفهانیان، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال خود را برای این منظور به کمیته داوران AFC معرفی می کند اما با توجه به اینکه یکی از معیارهای پذیرفته شدن در کلاس های فوتورو برای ناظر الیت شدن تسلط به زبان انگلیسی است، اصفهانیان با گرفتن پایین ترین نمره در زبان انگلیسی مردود شد!

امسال هم کنفدراسیون آسیا بار دیگر نامه ای به فدراسیون فوتبال کشورمان ارسال کرد تا ناظر الیت مدنظر خود را برای شرکت در کلاس های فوتورو معرفی کند. در حالی که قرار بود اعضای دپارتمان و کمیته داوران با یکدیگر جلسه ای داشته باشند تا دو نفر که شرایط سنی خوبی دارند و به زبان انگلیسی مسلط هستند، به این کلاس ها اعزام شوند ولی ظاهراً اصفهانیان حدود دو سه هفته پیش بار دیگر خود را برای حضور در این کلاس ها به AFC معرفی کرده و قرار است او را در این دوره داود رفعتی، کمک داور بازنشسته همراهی کند.

براساس این گزارش، دو سال پیش هم کمیته داوران محمود رفیعی را به عنوان نماینده ایران برای ناظر الیت شدن معرفی کرده بود اما او همچنان در حال قضاوت بود و نمی توانست ناظر شود، چرا که سن ناظر باید بالای ۴۵ سال بوده و در حال فعالیت داوری نباشد.

پس از اینکه اصفهانیان نام خود و رفعتی را به عنوان نمایندگان ایران به کنفدراسیون آسیا فرستاد، تعدادی از داوران پیشین از جمله رضا غیاثی، خداداد افشاریان، علیرضا یزدانی، حیدر شکور و… به این مسئله اعتراض کردند.

اکنون این سوال پیش می آید که چرا اصفهانیان اجازه نداد تا داورانی که جوان تر از او بوده و به زبان انگلیسی مسلط هستند، به این کلاس ها اعزام شوند؟ آیا در بین داوران بازنشسته گزینه ‎ای بهتر از اصفهانیان و رفعتی نبوده است؟