میروسلاو کلوزه، مهاجم تیم ملی آلمان و برتر گلزن تاریخ جام های جهانی روز گذشته(دوشنبه) از تیم ملی آلمان خداحافظی کرد.

به گزارش ایسنا، خبر بازنشستگی میروسلاو کلوزه با واکنش اهالی فوتبال آلمان روبه رو شده است.

مسوت اوزیل: از تو ممنونیم، به خاطر تمام کارهایت. " میرو " تو یک اسطوره هستی!

لوکاس پودلسکی: با تمام احترام برای " میرو " و سپاس به خاطر این همه سال های درخشان. کلاهم را برایت بر می دارم.

سباستین کهل: کلوزه باعثکسب افتخارات زیادی برای آلمان شد و اکنون بهترین زمان را برای خداحافظی اش برگزید. او کاملا آگاهانه این تصمیم را گرفت. خیلی خوشحالم که خداحافظی باشکوهی داشت و توانست آن را در قهرمانی جام جهانی به پایان ببرد.

ماریو گوتسه: از تو ممنونیم " میروسلاو ". آمار تو در تیم ملی به اندازه کافی گواه است اما تو را نه به خاطر این آمار که به خاطر شخصیت والایت می شناسم.

شکودران مصطفی: یک بازیکن بزرگ از تیم ملی خداحافظی کرد. برای من بازی در کنار " کلوزه " یک افتخار بزرگ بود.

یوآخیم لوو: همیشه روی " میروسلاو کلوزه " حساب ویژه ای را باز می کردم. او در تمام سال هایی که پیراهن تیم ملی آلمان را پوشید توانست به بهترین شکل وظیفه خودش را انجام دهد. قطعا بازیکن خیلی بزرگی را از دست داده ایم. خیلی خوشحالم که مربی چنین بازیکن بزرگی بودم. دلمان قطعا برای میروسلاو کلوزه تنگ خواهد شد.

ولفگانگ نیرزباخ: میرو نه تنها یک بازیکن بزرگ که یک انسان بزرگ نیز بود و برای تمام فوتبالیست های آلمانی یک الگو محسوب می شود. کلوزه همیشه فروتن بود و هیچ وقت مغرور نشد. برای او خیلی خوشحالم، به خاطر کارنامه درخشانی که از خود به جا گذاشت. از این که او با قهرمانی در جام جهانی دوران خود در تیم ملی آلمان را به پایان رساند بی نهایت خوشحالم.

اولیور بیرهوف: کلوزه ۱۳ سال بزرگ را در تیم ملی آلمان داشت. فقط می توانم همین را بگویم. از همه چیز تشکر می کنم.

توماس مولر: کلوزه همیشه برای من یک الگو بوده است.

تونی کروس: به تو تبریک می گویم " میرو "! تو همیشه در همه زمینه ها برتر بودی. نمی توانم تو را توصیف کنم.

فرانس بکن باوئر: میروسلاو کلوزه در ۳۶ سالگی از فوتبال خداحافظی کرد. خیلی خوشحالم که این خداحافظی او با قهرمانی در جام جهانی همراه شد. خداحافظی از این بهتر نمی شد.