مهرداد بیت آشور، مدافع ایرانی که در تیم وایت کپس ونکوور بازی می کند در هفته های اخیر نمایش خوبی داشته است. کارشناسان لیگ آمریکا MLS تیم منتخب لیگ این کشور معرفی کردند که نام مهرداد بیت آشور نیز در آن به چشم می خورد.