مهدیه جباری: علیرضا رحیمی مدیر پرسپولیس با حرف هایش توفانی به پا کرد. او یکباره پشت علی دایی ایستاد و کل سرمایه گذاران پرسپولیس را متهم کرد به تلاش برای برکناری علی دایی. مدیر قرمزها در حرفهایش دولت را خطاب قرار داده و حتی وزارت ورزش را بی نصیب نگذاشته. او از نهادهای امنیتی خواسته به ماجرای اسپانسر پرسپولیس ورود کنند و این حرف هایش مجموعه وزارت ورزش و نماینده مستقیمش یعنی امیر خادم را زیر سئوال می برد. معاون حقوقی وزارت ورزش در گفت و گو با خبرآنلاین به ماجرای مصاحبه مدیر منتخب شان برای پرسپولیس ورود می کند اما خیلی محتاط و به دور از فضای احساسی میان هیات مدیره و مدیرتیم.
*مصاحبه آقای رحیمی را خواندید؟
نه حقیقتش ولی در مسیر که بودم دیدم اخبار رادیو بخشی از این حرف ها را پخش می کند. یک بخش هایی از این حرفها را شنیدم. البته نمی دانم تمام حرف های شان چه بوده است.
*مثلا در بخشی از این حرفها درباره لزوم دخالت نهادهای امنیتی در پرونده اسپانسرینگ پرسپولیس و آقای سیاسی است. ایشان خواسته آن نهادها تحقیق کنند تا مشخص شود، این افراد با چه هدفی به پرسپولیس پول دادند.
البته ایشان یک سئوال مطرح کردند که حتما جوابش را می دانند. خیلی بهتر بود که حرف شان را ناقص نمی گذاشتند و کل حرف شان را می گفتند.
ولی بخشی از این اتهامات مستقیما به وزارت ورزش بر می گردد.
چطور؟
چون شما این اسپانسر را انتخاب کردید؟
بله ما یک سری شرط و شروط گذاشتیم که اسپانسر به آنها عمل کرده است.
و مدیر تیمی که منتخب شما بوده الان مدعی ابهام هایی است.
به هر حال ما نمی توانیم به یک بحثی که میان دو نفر است از میانه راه ورود کنیم.
اما پرسش ما این است که می خواهیم نظرتان را درباره اتهامات به وزارت ورزش بدانیم؟
من فقط درباره کلیت موضوع حرف می زنم. حرف هایی زده شده که یک مقدار ملاحظات اخلاقی باید در آنها رعایت می شد. الان این بحثها نصفه کاره است. اگر سوابق این ۵ ماه را بخواهیم با هم مرور کنیم همه چیز مشخص می شود. الان با توجه به جایگاهی که دارم، ورود ناگهانی ام به این بحثتنها باعثدامن زدن به حاشیه هایی است که هیچ وقت این کار را نکردم.
آقای رحیمی انتخاب و پیشنهاد شما به هیات مدیره بوده اند یا نه؟
بله ما در ابتدای فصل هیات مدیره ای برای پرسپولیس گذاشتیم و مدیر پیشنهاد دادیم. آن هیات مدیره هم به پیشنهاد ما رای اعتماد داده است. هیات مدیره هیات مدیره ای بی اثر نیست و حرف هایی دارند که خیلی هایش وارد است و خیلی هایش وارد نیست اما این ماهیت هیات مدیره است که بحثهایی مطرح می شود. برآیند این حرف ها اثرگذار است. ما دنبال قدرت هیات مدیره و حضورش در تصمیم سازی ها هستیم. البته از مدیری که خودمان آوردیم باز هم حمایت می کنیم. مدیرعامل باید در چارچوب وظایفش ادامه دهد. اما توصیه مان این است که هیچ یک از دو طرف وارد فضاهای نادرست و حرف های اتهام برانگیز نشوند.
الان آقای رحیمی اعضای هیات مدیره را متهم کرده که اهداف مشکوکی از سرمایه گذاری در پرسپولیس دارند.
مورد اتهامی ایشان را بفرمایند. ما که نمی دانیم ایشان دقیقا درباره چه چیزی سخن می گویند. سرمایه گذاری که می آید در ورزش پول خرج می کند، ۳ امکان و تصور اصلی برای خود دارد. اول اینکه بهره مندی اقتصادی ببرد. بهره معنوی خیرخواهانه داشته باشد و شاید هم دنبال دیده شدن باشد. کسی که مسجد می سازد و سردر مسجد نام خودش را می زند مگر از این کارش دنبال رسیدن به نام نیک و شهرت نیست؟ کسی که در ورزش سرمایه گذاری می کند دنبال خوشنامی هم هست. اگر اهالی ورزش به باورشان عمل کنند، هرکدام از این سه شرط را از طریق سالم برای سرمایه گذار ها فراهم کنند. اگر این سه پیش شرط برای سرمایه، رانت ایجاد می کند و اگر سرمایه گذار این ۳ حسن را نداشته باشد، می کشد کنار و ورزش ضرر می کند. آن چه تصور ما به عنوان وزارت ورزش بوده، باید از بخش خصوصی که یکی از این ۳ احتمال را برای ورود داشته به این بهره برداری برسد. نباید از سرمایه دار بکنیم و اجازه هیچ بهره ای هم ندهیم با بقیه هم این کار را کردیم و ورزش ضرر کرد. درست است که خیلی از آنهایی که در ورزش هزینه کردند، الان زیر سئوال رفتن و حرف و حدیثدورشان است ولی با رفتن شان از ورزش یک توان مالی را از ورزش بردند. من وقتی در مدیریت ورزش نبودم، این اعتقاد را داشتم و بعد از این هم پای حرفم هستم. باید طوری برخورد کرد که ورزش بتواند روی پای خود بایستد چون بودجه های دولتی توان اداره ورزش را ندارند و باید امید بست به همین اسپانسرهایی که برای یکی از این سه هدف وارد ورزش می شوند. البته من حرف هایم در نقد مدیریت مان نیست و می گویم همه این اختلافات باید با بحثو گفت و گوی منطقی حل شود.
۴۱۴۱