فرمانده نیروی انتظامی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده معافیت فوتبالیست ها را تشریح کرد.
سردار اسماعیل احمدی مقدم در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارت پایان خدمت تعدادی از فوتبالیست ها، گفت: قانون مسیر معافیت ها را مشخص کرده است و برخی ممکن است معافیت کفالت، تحصیلی و پزشکی بگیرند.
وی با بیان اینکه تیم های پزشکی بررسی معافیت پزشکی افراد را بر عهده دارند گفت: آنهایی که گواهی معافیت پزشکی گرفتند در صورت اعتراض به شورای عالی پزشکی ارجاع و در این شورا که اعضای آن بر اساس قانون مشخص هستند بررسی می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فضای رسانه ای پیرامون این قضیه با این حجم در مورد این موضوع، مورد تایید ما نیست، گفت: مدارک حدود ۱۱۰ نفر به پلیس ارائه شده است و بررسی های لازم در این زمینه آغاز شده است و پس از بررسی ها مشخص شد که معافیت تعدادی از این افراد مشکلی نداردو مابقی در حال بررسی است.
وی در مورد تشکیک معافیت پزشکی فوتبالیست ها گفت: ممکن است افراد گواهی مخدوش برای معافیت خود ارائه کنند و اصالت اسناد پایه این پرونده ها در حال بررسی است.
به گفته فرمانده ناجا، حجم مسئله بگونه ای که در رسانه ها مطرح شده نیست.
وی با بیان اینکه پرونده حدود بیست نفر تا حالا رسیدگی شده است و موردی نداشتند و معافیت آنها را تایید می کنیم، گفت: مدارک مابقی افراد در حال بررسی است.
احمدی مقدم در پاسخ به این سوال که معافیت پزشکی یکی از فوتبالیست ها به دلیل بیماری های تحتانی بوده اما این فرد در حال حاضر در لیگ فوتبال بازی می کند، گفت: من پزشک نیستم و کمیسیون پزشکی این موارد را بررسی می کند و پزشکان این کمیسیون نیز ناجایی نیستند و کمیسیون پزشکی باید این مسئله را تایید کند.
فرمانده ناجا در مورد زمان ارائه گزارش نهایی گفت: این افراد به صورت تک به تک مورد بررسی قرار خواهند گرفت و باید اصالت اسناد پایه و استعلامات لازم صورت بگیرد و مجددا این افراد آزمایشات لازم را بدهند و به نظر نمی رسد بیش از یک ماه زمان لازم باشد.
وی با بیان اینکه ممکن است بعد از این نیز افراد دیگری نیز به این حلقه اضافه شوند، گفت: طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد اما نباید اجازه دهیم با بزرگ نمایی، نظامات کشور مخدوش و ورزش نیز آلوده و کثیف جلوه کند هرچند که ممکن است هر مجموعه ای دارای آسیب هایی باشد.
۲۵۱ ۴۱