ملت ایران: من فقط می خواهم بدانم چرا محروم شدم و دلایل محرومیتم را می خواهم بدانم چون من هیچ کاری نکردم. این اولین جمله اتابک نمازی به خبرنگار سایت گل است… او این حکم و محرومیت اش را تعجب آور می داند:
آقای اتابک نمازی شما در حکم کمیته ی انضباطی در مورد تبانی شما محروم شدید چه دفاعی از خود دارید؟
تا حالا من هیچ جا ندیدم دفاع وسط یک تیم شش گل بزند، پاس گل بدهد، عامل برد تیمش باشد، همه ی بازی ها را بازی کند و بیشتر از همه هم درصد قراردادش را بگیرد و بعد محروم شود واقعا تعجب آور است.
اعتراضی ندارید؟
کاش آقایان کمیته انضباطی و منشور اخلاقی از ما هم دعوت به عمل می آوردند تا ما هم از حقمان دفاع می کردیم. مگر ما ایرانی نیستیم؟ نمی دانم چه کسی در باشگاه شهرداری یاسوج این کار را انجام داده و به کمیته ی انضباطی اعلام کرده که من تبانی کردم. من متاسفم از این حکم و مطمئن باشید من از حقم نمی گذرم. کسی که پاک است چه منتش به خاک است… از همه ی کسانی که به من تهمت زدند شکایت میکنم.
جرم تو چه بوده؟
من نمی دانم چون هیچ کاری نکردم و لحظه شماری میکنم برای دیدن کسانی که مرا متهم به تبانی کردند مطمئنا آنها پس از صحبت کردن با من و شنیدن دفاعیاتم متوجه می شوند که اتابک نمازی اهل این کارها نیست و اگر می خواست تبانی کند در پست دفاع وسط شش گل برای تیمش نمی زد و یکی از موفق ترین بازیکنان تیمش لقب نمی گرفت.
برنامه نود؟
امیدوارم آقای فردوسی پور که همیشه در اجرای حق تلاش میکند همانطور که دست تبانی کنندگان را رو کرده است از ما هم که به ناحق به تبانی محکوم شدیم دفاع کند وپای ما بایستد تا حقیقت روشن شود.