آریا صالحی: پیام صادقیان در حالی سه ماه از همراهی پرسپولیس در لیگ برتر محروم شده است که به نظر هنوز سرخپوشان اعتراضی به این موضوع نکرده اند. این اتفاق در حالی افتاده است که خیلی از هواداران پرسپولیس امیدوار هستند تا با اعتراض مسئولان باشگاه محرومیت پیام کم شود و او بتواند برای تیمش بازی کند. اما حتی اگر پرسپولیسی ها به رای صادر شده اعتراض کنند این محرومیت کمتر از یک ماه نخواهد شد.
بر اساس آیین نامه انضباطی اگر جریمه صادقیان به صورت جلسه ای بود پس از اعتراض ممکن بود از تعداد روزهای این محرومیت کاسته شود اما چون محرومیت او سه ماه است در صورت اعتراض و البته تایید مسئولان؛ محرومیت بازیکن پرسپولیس کمتر از یک ماه نخواهد شد.
۲۵۱ ۴۱