هری ردنپ، سرمربی کیوپی­آر، هادل را انتخاب کرده تا علاوه بر جانشینی استیو مک لارن، تیمش را برای آشنایی با سیستم ۲-۵ - ۳ و اجرای بهتر آن یاری کند، چرا که در زمان سرمربی­گری تیم انگلستان او تیمش را با همین سیستم به میدان می فرستاد.

هادل در هشت سال گذشته در هیچ تیمی مربیگری نکرده است. در سال گذشته و پس از اخراج آندره ویاش - بواش، سرمربی تاتنهام، زمزمه­هایی مبنی بر مربیگری کوتاه مدت او در تاتنهام تا پایان فصل شنیده می شد.